OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Přihlaste spot do speciální Ceny České televize!

Máte natočený zajímavý spot pro svou připravovanou kampaň?

 

Pak máte stále možnost jej přihlásit do Cen Fóra dárců, a to do 1. 11. 2018!

 

Do této kategorie je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2019.
Patron projektu, kterým je Česká televize, vybere ty nejzajímavější návrhy. Hodnotící komise bude posuzovat námět a nápad spotu, kvalitu zpracování, míru prospěšnosti a edukativnosti a dopad celé spotové kampaně.

 

Vítězný spot odvysílá Česká televize v roce 2019. Součástí odměny pro vybranou neziskovou kampaň bude konzultace ze strany ČT, možnost účastnit se vzdělávacích workshopů a využití další redakční podpory dle charakteru kampaně.

 

Přihlásit se můžete zde.