OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Osobnost filantropie 2020

 

OSOBNOST FILANTROPIE 2020

Děkujeme všem, kteří v kategorii Osobnost filantropie 2020, nominovali osobnost, jež vás podnítila věnovat se filantropii, ať už jako dárce, nebo expertního dobrovolníka v neziskovém sektoru, dobrovolníka v neziskovém sektoru, v sociálních službách, případně vás přiměla, abyste vysloveně změnil/a profesi a začal/a v neziskovém sektoru pracovat pro dobru věc.

 

Ze všech nominovaných aktuálně vybírá odborná porota Fóra dárců osobnosti, o kterých bude veřejnost moci hlasovat od 1. června 2020. Při vyhlášení Cen Fóra dárců pro Osobnosti filantropie 24. června 2020 představíme všechny nominované a vítěze kategorie.   

 

Ve Fóru dárců si myslíme, že právě Den dárců je ideální čas těmto lidem, kteří svým příkladem k dobru přivedli vás i vás i vás, důstojně poděkovat.