OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Hrdina/ka filantropie 2020

 

Děkujeme všem, kteří v kategorii Hrdina filantropie 2020 nominovali osobnost, která se významně zasloužila v důsledku epidemie COVID-19 o podporu společnosti, jednotlivců nebo organizací, kteří se dostali díky současnému kritickému stavu do problémů nebo existenční krize.

 

Při vyhlášení Cen Fóra dárců pro Osobnosti filantropie 24. června 2020 představíme všechny oceněné osobnosti.