OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Spouštění Cen Fóra dárců 2017

Spouštíme Ceny Fóra dárců 2017

Nově se můžete přihlásit s prospěšným spotem nebo sbírkovým spojenectvím

Neziskové organizace i komerční firmy se mohou od 22. 6. 2017 hlásit do Cen Fóra dárců, které budou vyhlášeny 29. 11. 2017 na tradičním Dárcovském summitu. „Zároveň připravujeme žebříčky nadací a nadačních fondů, které už potřetí představíme rovněž na summitu díky spolupráci s vydavatelstvím Economia v exkluzivní příloze Hospodářských novin," uvedla výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

 

Ceny Fóra dárců 2017 budou 29. 11. 2017 na Dárcovském summitu vyvrcholením Dne dárců - oslavy dárcovství a poděkování všem tuzemským dárcům za jejich podporu. Od 22. 6. se o ceny mohou ucházet v kategoriích Komunikace a Sbírky všechny neziskové organizace i komerční subjekty, které se dárcovství věnují a rozvíjejí je.

 

Stačí vyplnit formulář na webové stránce cenyforadarcu.cz a odeslat a pak se už těšit, jak odborná porota přihlášené projekty posoudí.

 

„V kategorii Komunikace máme dvě zásadní novinky, v kategorii Sbírky jednu, pro rozvoj digitálního dárcovství v Česku ovšem velmi důležitou," řekla výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

 

Veřejně prospěšná videa

 

Novinkou v kategorii Komunikace je Veřejně prospěšný spot. Do této kategorie je možné přihlásit internetové a televizní spoty charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace nebo firmy v roce 2016 uvedly na internetu nebo v televizním vysílání.

 

„A výhradně pro neziskové organizace jsme připravili Speciální cenu České televize, která chce motivovat neziskové organizace k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost," upozornila Šplíchalová.

 

Do Ceny České televize je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2018. Vítězný spot Česká televize v roce 2018 odvysílá.


Novinkou v kategorii Sbírky jsou Sbírkoví spojenci. „Jde o charitativní P2P projekty, kdy se jednotlivci, týmy nebo organizace a firmy rozhodnou uspořádat vlastní akci na podporu vybraného veřejně prospěšného projektu nebo organizace.

 

Trend v dárcovství: digitální fundraising

 

„Spojencem se může stát kdokoliv, kdo vlastním projektem podpoří některý z veřejně prospěšných projektů neziskových organizací," sdělila výkonná ředitelka Fóra dárců. P2P charitativní projekty jsou na západě velmi oblíbené a neziskové organizace je vítají i u nás.

 

„Jejich příznivci totiž oslovují své kolegy, přátelé, rodinu a známé a kromě toho, že vyberou tolik potřebné finance, rozšíří povědomí o neziskové organizaci mezi lidi, kteří ji třeba ještě neznali, a přitom se i oni mohou stát v budoucnu pravidelnými přispěvateli a podporovateli," vysvětlila Šplíchalová.

 

Partnerem této nové kategorie je ČSOB, která má se sbírkovým spojenectvím už zkušenost i v bance. „Aktuálně v ČSOB probíhá třetí ročník matchingového programu, který stojí na veřejně prospěšné aktivitě našich kolegů a kolegyň formou benefice, sbírky či koncertu, do níž zapojí ostatní kolegy. Výtěžek akce pak ČSOB až do 30 000 korun znásobí," uvedla manažerka společenské odpovědnosti Alena Králíková.

 

Trendem v dárcovství se podle Šplíchalové jednoznačně stává digitální fundraising. Proto upozorňuje také na kategorii Crowdfundingová akce, jejímž partnerem se letos stal Nadační fond pomoci Karla Janečka.

„Ceny Fóra dárců v kategorii Crowdfundingová akce tuto metodu pozitivně propagují. Chceme podpořit jakoukoliv aktivitu, která pomůže k tomu, aby se crowdfunding stal populární a zábavnou činností," popřál ředitel nadačního fondu Čestmír Horký.

 

Každý rok vyhlašuje Fórum dárců Ceny Fóra dárců na Dárcovském summitu vždy 29. 11. Zároveň ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zveřejňuje v tento den Žebříčky nadací a fondů. Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti pak 29. 11. vyhlašuje také Den dárců - oslavu dárcovství a poděkování všem drobným i velkým donorům.

 

Pro editory

 

Fórum dárců je jediné celorepublikové sdružení, které zastřešuje dárce v České republice - na podpoře dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně od roku 1997. Mezi jeho projekty patří například crowdfundingový portál Daruj správně, díky němuž tuzemské neziskové organizace od března 2016 vybraly téměř dva miliony korun, nebo Dárcovská SMS, jejímž prostřednictvím přispěla veřejnost více než půl miliardou korun. Fórum dárců sdružuje přední nadace a fondy.