OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se věnuje podpoře, rozvoji profesionality a vzdělávání v oblasti neziskového sektoru a rozvoji občanské společnosti a patří mezi nejzkušenější grantující nadace v České republice. Od svého založení v roce 1993 podpořila více než 6 000 projektů a distribuovala více než 1,8 miliardy korun poskytováním grantů z různých zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a soukromých i firemních zdrojů. 

Jednou z klíčových cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé, jež NROS podporuje v rámci specifických programů. Od roku 1998 organizuje ve spolupráci s Českou televizí charitativní sbírku Pomozte dětem. K dalším projektům NROS patří ocenění Neziskovka roku či Program 3P, jehož prostřednictvím nadace poskytuje finanční půjčky nestátním neziskovým organizacím. 

 

Zpět na přehled partnerů