OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Partneři 2016

ČSOB - partner kategorie CROWDFUNDING

ČSOB - partner kategorie CROWDFUNDING

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Své služby poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. Společenská odpovědnost představuje jeden z pilířů firemní filozofie ČSOB a je nedílnou součástí jejího podnikání. 

Dark Side - partner oboru KOMUNIKACE

Dark Side - partner oboru KOMUNIKACE

Agentura Dark Side realizuje online a marketingové strategie, webové prezentace, online kampaně, konzultační činnost, e-commerce, sociální média, mobilní řešení, direct marketing, věrnostní programy a další. Svým klientům zajišťuje také PR a organizaci eventů. Výrazně překračuje hranice digitálního světa a nabízí unikátní kompetenci v oblasti propojení standardních a digitálních marketingových kanálů. Mezi klienty patří významné zahraniční i české firmy, jako je Danone, ČSOB, Uniqa, obchodní centra Chodov & CČM, Mountfield nebo Zásilkovna.cz.

Nadace O2 - partner kategorie ZAMĚSTNANECKÁ SBÍRKA

Nadace O2 - partner kategorie ZAMĚSTNANECKÁ SBÍRKA

Posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. podporuje také projekty ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců.

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se věnuje podpoře, rozvoji profesionality a vzdělávání v oblasti neziskového sektoru a rozvoji občanské společnosti a patří mezi nejzkušenější grantující nadace v České republice. Od svého založení v roce 1993 podpořila více než 6 000 projektů a distribuovala více než 1,8 miliardy korun poskytováním grantů z různých zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a soukromých i firemních zdrojů. 

Více
WTF digital

WTF digital

WTF digital, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům (středně velkým firmám) služby a poradenství v oblasti business developmentu. Jako jeho součást považujeme i firemní internetové aktivity, s nimiž svým klientům pomáháme. V této oblasti pro ně zajišťujeme např. PPC reklamu, správu sociálních sítí včetně remarketingových kampaní a analýzu webové návštěvnosti. Kromě Fóra dárců naše firma spolupracuje a pomáhá dalším významným subjektům z neziskového sektoru, jako je Nadace rozvoje občanské společnosti, Institut dokumentárního filmu, Orbi Pontes a další.

ZOOT - partner kategorie SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY, MERCHANDISING

ZOOT - partner kategorie SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY, MERCHANDISING

Dobročinný projekt online obchodu s módou a designem ZOOT.cz funguje od podzimu 2013. Základní myšlenkou projektu DOBRO. je pomáhat neziskovým organizacím s výrobou a prodejem stylového propagačního textilu a tím zároveň propagovat jejich činnost. Tématům neziskového sektoru se tak dostává pozornosti široké veřejnosti, a to díky početné základně zákazníků ZOOT.cz i díky marketingové podpoře projektů.
Nákupem triček, tašek a dalších produktů má každý možnost podpořit konkrétní projekt a sobě udělat radost. Aby byl projekt finančně dlouhodobě udržitelný, ZOOT.cz si ponechává náklady spojené s výrobou a neziskovým organizacím odvádí čistý zisk z prodeje.