OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Nadační fond Českého rozhlasu
Integrovaná kampaň
3. místo

Sbírka určená na pomoc obyvatelům Nepálu, které v r. 2015 postihlo ničivé zemětřesení. Sbírku vyhlásil NF ČRo ve spolupráci s Radiožurnálem. Přispět bylo možné na speciální konto nebo formou dárcovské SMS zprávy DMS PRONEPAL. Peníze jdou na zajištění zákl. životních potřeb, stavby domů a škol.

 

Humanitární sbírka Pomáhejte s námi Nepálu měla široký zásah na dárce napříč společností, stejně jako v roce 2013 povodňová sbírka Pomáhejte s námi. V obou případech sbírky vysoce překročily výtěžkem původní očekávání. U sbírky Pomáhejte s námi Nepálu se odhady výtěžku pohybovaly kolem 4 mil. Kč, nakonec výtěžek přesáhl 9,5 mil. Kč.