OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Linka bezpečí
3. místo

Výroční zpráva je pro Linku symbolická. Uzavírá 25 rok působení Linky bezpečí v ČR. Nese se v duchu kampaně "Halooo", za kterou byla Linka bezpečí v loňském ročníku ohodnocena.

Vítězné organizace 2020