OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Nadace Preciosa
2.místo

Spojuje výroční zprávu, slavnostní publikaci k 25.letům s tradicí sklářství, která je v naší firmě i regionu. Využíváme poetického odkazu na skřítky, ochránce. Nese název ATLAS KOUZELNÝCH BYTOSTÍ KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ, coby nového brandu regionu.

Vítězné organizace 2020