OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Portus Praha
1.místo

Spot se snaží upozornit na negativní postoj k osobám s mentálním postižením běžnou společností. Šíří díky osvětové kampani myšlenky přijetí lidí s mentálním postižením a snaží se o postupné odbourávání předsudků a odmítavých postojů, které v naší vyspělé společnosti bohužel stále přetrvávají.