OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s .
1.místo

Jedná se o čtyři stand-upy Ivy Pazderkové s tématem Alzheimerovy nemoci/zapomínání, každý spot začíná jako vtipná scénka a končí upozorněním, že se může jednat o Alzheimerovu nemoc. Cílem spotu je upozornit na 20 základních otázek o demenci. Spoty také promují DMS na podporu lidí s demencí a těch, kteří o ně pečují.