OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

NROS
1. místo

Cílem sbírky je podpora znevýhodněných dětí, které právě v nouzovém stavu byly nejvíce zasaženy. Každoroční pořad pro Pomozte dětem na České televizi byl v rámci pandemie zrušen. Novou situací však vznikl zcela nový, úspěšný, online koncept benefičního pořadu s mnoha známými osobnostmi.

Podařilo se podpořit přes 40 projektů pro 5 tisíc dětí a vybralo se rekordních 9 288 306,- Kč a z toho 4 035 693,- Kč skrze 62 577 DMS.

 

Vítězné organizace 2020