OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Nový prostor
2. místo

Klub prodejců Nového Prostoru má za cíl spravedlivě odměňovat, motivovat a podporovat poctivé a pracovité prodejce, kteří dodržují Kodex prodejce, plní si svou objednávku časopisů, správně nakládají s financemi a plánují.

Prodejci si časopis nakoupí za 25,- Kč a za 50,- Kč jej prodávají čtenářům. Za každý nakoupený časopis obdrží prodejce bonus. Ten se odvíjí od počtu prodaných časopisů a prodejce může získat od 0,20 Kč do 1,- Kč. Naspořenou odměnu si pak prodejce vybírá formou příspěvku na ubytování, kreditu do mobilu, proplacení doplatku na léky nebo stravenek, apod.
Také vznikl Bonus klub, kde dárci mohou přispět vybranému prodejci na přesně určený finanční výdaj, nebo mu pomohou splnit jeho přání.

 

Vítězné organizace 2020