OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Gramofond
1. místo

V návaznosti na aktivity GRAMOFONDU, nadačního fondu GZ Media, se vloni již po třetí uskutečnila v GZ Media zaměstnanecká charitativní sbírka. Byla formou srážky z prosincové výplaty ve prospěch dvou organizací z regionu, které doporučili sami zaměstnanci.

Vítězné organizace 2020