OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Centrum paraple
3. místo

Centrum Paraple pomáhá lidem, kteří se po úrazu s poškozením míchy mohou pohybovat jen pomocí ortopedického vozíku vyrovnat se s důsledky zdravotního postižení, dosáhnout nejvyšší možné míry soběstačnosti a snížit závislost na pomoci druhých osob, získat a udržovat si optimální fyzickou a psychickou kondici, zlepšit předpoklady k pracovnímu i společenskému uplatnění a vrátit se k aktivnímu životu. V České republice přibývá každý rok 200 - 300 těchto osob.

Centrum Paraple má celorepublikovou působnost. Pomoc, kterou poskytuje je bezplatná, případně za symbolický příspěvek.

 

Vítězné organizace 2020