OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Spoleďż˝enskďż˝ odpovďż˝dnost firem 

Vítězné organizace 2021

Amalthea z.s.
3. místo

Staň se pěstounem!

 

Tématice pěstounství se věnujeme dlouhodobě, Pravidelně se snažíme na veřejnost působit nejen skrz pořádání besed a infostánků, ale také v médiích a veřejném prostoru. Našimi komunikačními kanály jsou sociální sítě, facebook, youtube ale i rádio. Smyslem/ obsahem audiospotů je upozornit na děti, které stále čekají v ústavní péči na svoji novou rodinu.Zároveň chceme aby ve společnosti stále rezonovala tématika pěstounské péče. Hlavním cílem je vyhledávání nových pěstounů a osvěta veřejnosti. Pěstounství je cesta. Pěstoun se stává láskyplným průvodcem dítěte, které se na své cestě často ztrácí, cítí se opomíjené, které může mít na své mapě bílá místa, a proto se bojí dalších svých kroků ... Být pěstounem je velmi obohacující, ale také nelehká role. Chce-li se někdo stát pěstounem, průvodcem dítěte, rádi mu na jeho cestě pomůžeme. Bezdětné páry, jednotlivci i rodiny s vlastními dětmi - ti všichni mohou poskytnout těmto dětem domov a lásku.

Vítězné organizace 2021