OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Nadační fond Avast
3. místo

Co můžou zaměstnanci společnosti Avast díky svojí práci reálně udělat pro komunitu, kde žijí a pracují? Získat grant ze svého nadačního fondu pro neziskovou organizaci, které věří a ve které se sami zapojují. My tak máme možnost poznat nejrůznější organizace a vytvořit tak významná partnerství.

Vítězné organizace 2020