OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

O cenách Fóra dárců

Vyhlášení výsledků proběhne dne 29.11. na Dárcovském summitu.

Program naleznete na: http://www.donorsforum.cz/akce/darcovsky-summit/darcovsky-summit-2016.html 

 

Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech.

Ceny se vyhlašují v oborech:

 

 

1. KOMUNIKACE

Jsou vybírány nejzajímavější práce neziskových organizací a firem v oblasti komunikace veřejně prospěšných projektů.

1.1. Výroční zpráva

Do této kategorie je možné přihlásit výroční zprávu za předchozí rok (2015) nebo za firmu zprávu o odpovědném podnikání.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy. Firemní nadace a fondy se hlásí jako nezisková organizace!

1.2. Kampaň

Do této kategorie je možné přihlásit projekt na internetu - webové stránky, aplikaci pro mobilní telefony nebo komunikaci v sociálních sítích, dále jakoukoli komunikační/propagační/mediální/reklamní kampaň, kterou organizace vytvořila na sebe nebo svůj projekt.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy. Firemní nadace a fondy se hlásí jako nezisková organizace!

 

 

2. SBÍRKY

Smyslem této oborové ceny je ukázat smysluplné a zajímavé sbírkové akce, které jsou transparentní, kredibilní a přispívají tak k rozvoji individuálního dárcovství u nás.

2.1. Sbírkový projekt

Do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, respektive sbírkový projekt, který slouží k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit. Jde o akce, které se obrací na individuální dárce a případně i dalších podporovatele.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace

 

2.2. Crowdfundingová akce

Do této kategorie je možné přihlásit sbírku/akci, kde větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace

 

2.3. Sbírkové předměty a veřejně prospěšný merchandising

Do této kategorie se mohou hlásit organizace, které prodávají za svou organizaci sbírkové předměty za účelem získávání finančních prostředku.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace.

 

2.4. Finančně nejúspěšnější veřejně prospěšná sbírka

Do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, která byla vyčíslena v roce 2015, ale může mít přesah do roku 2014 a 2016, ale musí se jednat o 12 po sobě jdoucích měsíců. Sbírka musí sloužit k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit. Jde o akce, při kterých se organizace obrací na individuální dárce a případně i další podporovatele.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace.

2.5. Zaměstnanecká sbírka

Do této kategorie je možné přihlásit zaměstnaneckou sbírku v rámci které jsou získávány prostředky na dobrou věc a veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací.

 

Do této kategorie se mohou hlásit jen firmy.

 

Více najdete v pravidlech