OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

O cenách Fóra dárců

Vyhlášení výsledků proběhne dne 28. 11. 2019 na Dárcovském summitu.

Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech. Neziskové organizace i firmy se mohou do Cen Fóra dárců hlásit do 7. 10. 2019.

 

Ceny se vyhlašují v oborech:

 

 

1. KOMUNIKACE

Jsou vybírány nejzajímavější práce neziskových organizací a firem v oblasti komunikace veřejně prospěšných projektů.

1.1. Výroční zpráva

Do této kategorie je možné přihlásit výroční zprávu za předchozí rok (2018) nebo za firmu zprávu o odpovědném podnikání.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy. Firemní nadace a fondy se hlásí jako nezisková organizace!

 

1.2. Integrovaná kampaň

Do této kategorie je možné přihlásit online a video kampaně nebo komunikační projekty - webové stránky, aplikaci pro mobilní telefony, rozhlasový spot prospěšného projektu nebo firemní filantropie, marketingovou komunikaci crowdfundingové kampaně na portálech, které podporují charitativní počiny, internetový „televizní" pořad, blog, vlog, komunikaci na sociálních sítích a další formáty online marketingu, které nezisková organizace či firma vytvořily jako podporu společensky prospěšného projektu. Digitální kampaň může být kombinována s outdoorovou a printovou kampaní.

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy.

 

1.3. Veřejně prospěšný spot

Do této kategorie je možné přihlásit internetové a televizní spoty charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace nebo firmy v roce 2019 uvedly na internetu (weby, Youtube, sociální sítě, internetové televize) nebo v televizním vysílání (ČT, Prima, Nova, TV Barrandov, případně regionální televizní vysílání).

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace a firmy.


1.4. Speciální Cena České televize

Do této kategorie je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2020.
Patron projektu, kterým je Česká televize, vybere ty nejzajímavější návrhy. Hodnotící komise bude posuzovat námět a nápad spotu, kvalitu zpracování, míru prospěšnosti a edukativnosti a dopad celé spotové kampaně.

Vítězný spot odvysílá Česká televize v roce 2020. Součástí odměny pro vybranou neziskovou kampaň bude konzultace ze strany ČT, možnost účastnit se vzdělávacích workshopů a využití další redakční podpory dle charakteru kampaně.

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace.

 

 

 

2. SBÍRKY

Smyslem této oborové ceny je ukázat smysluplné a zajímavé sbírkové akce, které jsou transparentní, kredibilní a přispívají tak k rozvoji individuálního dárcovství v České republice.

2.1. Sbírkový projekt

Do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, respektive sbírkový projekt, který slouží k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit. Jde o akce, které se obrací na individuální dárce a případně i dalších podporovatele.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy.

 

2.2. Crowdfundingová akce

Do této kategorie je možné přihlásit sbírku/akci, kde větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy.

 

2.3. Sbírkové předměty a veřejně prospěšný merchandising

Do této kategorie se mohou hlásit organizace, které prodávají za svou organizaci sbírkové předměty za účelem získávání finančních prostředku.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace.

 

2.4. Sbírkoví spojenci

Do této kategorie mohou firmy i neziskové organizace nominovat projekty, kdy se jednotlivci, týmy nebo organizace, a nebo celé firmy rozhodnou uspořádat vlastní akci na podporu vybraného veřejně prospěšného projektu nebo neziskové organizace.

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace a firmy.

 

2.5. Zaměstnanecká sbírka

Do této kategorie je možné přihlásit zaměstnaneckou sbírku, v rámci které jsou získávány prostředky na dobrou věc a veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací. Tyto akce musí být organizovány firmou pro její zaměstnance a případně mohou být firmou dále podpořeny.

 

Zaměstnaneckou sbírku mohou přihlásit firmy, firemní nadace nebo fondy.

 

 

Více najdete v pravidlech

 

3. Osobnosti Fóra dárců

 

3. 1. Osobnost nadačního sektoru - Cena odborné poroty

Členové Fóra dárců mohou do 10. května nominovat osobnost tuzemského nadačního sektoru.

 

Pravidla pro nominace:

  • Osobnost musí minimálně tři roky působit v nadaci či nadačním fondu v České republice
  • Osobnost musí stát za rozvojem nadace/fondu - mít prokazatelně (finanční výsledky organizace, množství rozdělených prostředků, vliv na prospěšné téma, které nadace či fond má ve svém statusu, mediální výstupy) vliv na rozvoj profesionálního dárcovství do společnosti v nadaci či nadačním fondu
  • Osobnost nemusí být nezbytně nutně hlavním manažerem či zakladatelem fondu, nejde o tvář, ale o osobnost, která svou prací stojí za výsledky nadace či nadačního fondu.

 

Nominace mohou neveřejně posílat všichni členové Fóra dárců do 10. května 2019. Porota složená z odborníků pak na základě kritérií vybere 5 Osobností nadačního sektoru. 

 

3. 2.Osobnost, která mě přivedla k filantropii

(Veřejné nominace do Cen Fóra dárců)

 

Veřejnost může do 10. května 2019 nominovat osobnost neziskového i ziskového sektoru, která měla lví podíl na tom, že podnítila u nominujícího potřebu věnovat se filantropii, ať už jako dárce, nebo v roli expertního dobrovolníka v neziskovém sektoru, dobrovolníka v sociálních službách, případně ho/ji přiměla, aby vysloveně změnil/a profesi a začal/a v neziskovém sektoru pracovat pro dobrou věc.

 

Ze všech nominovaných vybere odborná porota Fóra dárců pět osobností, o nichž bude od 13. do 20. května 2019 veřejnost hlasovat.

 

Vyhlášení letos proběhne 19. 6. 2019 na samostatné akci, kde představíme všech pět nominovaných a vítěze kategorie.

 

Formulář pro nominace